nen usant commutadors
Alumna de l'Escola l'Arboç utilitzant l'aplicació web.

A qui va dirigit?

Les presentacions "Amida" estan pensades principalment per a nens en edat escolar amb una afectació neurològica important que interfereix greument el seu procés de desenvolupament i aprenentatge. També és útil per adults motriument molt afectats o amb una discapacitat cognitiva important així com nens en edat d’escola bressol i educació infantil ja que simplifica la utilització de l'ordinador creant entorns tancats.

A diferència de www.lamosqueta.cat on el contingut és únicament infantil, les presentacions Amida estan pensades per un ventall més gran d'usuaris permetent personalitzar el contingut per adequar-lo a l'edat i preferències de l'usuari. D'aquesta manera podem utilitzar aquesta eina fins i tot per fer de DJ!